Výroční schůze spolku 9.3.2019

Dne 9.3.2019 od 18 h. pořádá Spolek Bartoloměj Výroční členskou schůzi.