Významné Osmičky v historii ČSR a uložení schránky

Ku příležitosti sto letům založení Československé republiky uspořádali členové Spolku Bartoloměj komponovaný večer „Významné osmičky“ věnovaný  historickým událostem let  1918, 1938, 1948,1968, 1989, 1998 a 2018. Připravená audiovizuální prezentace se prolínala se zasvěceným a poutavým přednesem o historických událostech a byla doplněná ukázkou dobových archiválií uložených v Archivu Ministerstva zahraničních věcí (telegramy, zprávy, depeše, fotokopie Mnichovské dohody aj.). Kromě československé historie se návštěvnici seznámili i s tehdejším prožitkem a pohledem  obyvatel Solopysk prostřednictvím autentických zápisů z Pamětní knihy obce Solopysky, která je uložená ve Státním okresním archivu v Kutné Hoře.

Pořadatelé propracovali program večera do milých detailů. Hosty při příchodu uvítali připnutím trikolóry a pohostili je tradičně chlebem se solí. Jednotlivé roky byly zakončené dobovou hudbou a zhasnutím svíčky, která symbolizovala daný rok. Na závěr si přichytali přípitek, kterým si společně s diváky připili na dalších minimálně 100. let nezávislosti, svobody a míru naši maličké republiky. 

Po přípitku byl přečten text „Solopysky v roce 2018“, který byl připraven členkami spolku Marií Horákovou a Markétou Kuncovou. Text byl vytvořen pro uložení do schránky, jako vzkaz pro budoucí generace. Přítomní měli možnost se na zadní stranu tohoto textu podepsat. Společně s textem byly do schránky uloženy noviny, mince, plakát „Významné osmičky“ a stanovy Spolku Bartoloměj. Za nevlídného počasí ale v dobré náladě byla tato schránka zakopána ke kořenům lípy zasazené ke 100. výročí vzniku ČSR na dětském hřišti. Slavnostní večer byl tak s poctou ukončen a pořadatelům bylo vřele poděkováno za příjemně strávený čas.

Fotografie z večera naleznete zde na těchto stránkách ve složce fotogalerie 2018

O konaném večeru vyšel článek v kutnohoském deník - článrk naleznete zde: kutnohorsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-stoleti-statu-si-pripomneli-v-solopyskem-kostele-20181101.html

Více fotografií naleznete na solopysky.rajce.idnes.cz