ADVENTNÍ KONCERT 2014

Článek o konání adventního koncertu v Solopyskách v roce 2014 naleznete zde v Obecním zpravodaji 01/2015 na str.9.