2024

Výroční schůze spolku 01/24

Dne 23.03.2024 se konala Výroční schůze spolku Bartoloměj. Hlavními body schůze bylo schválení rozpočtu a plánu akcí pro tento rok. Dále nás předseda spolku p. Josef Mrňák seznámil s postupem a plánem oprav kostela v tomto roce. Následně pak ing. Jan Mikulka, Ph.D nás informoval o postupu státu v...
+

Novoroční procházka 2024

Letošní rok nebyl vyjímkou a tak jsme nový rok přivítali společným přípitkem a procházkou po okolí. Trasa vedla přes kapličku sv. Cyrila a Metoděje, Visálky a Červený Hrádek. Na Hrádku se skupina rozdělila na ty, kteří se do vsi vraceli po silnici a na ty, kteří šli delší trasu přes Kunvald.
+