O spolku

    Spolek Bartoloměj jsme založili v roce 2015 za účelem rozvoje obce Solopysky a obnovy památek v jejím okolí. Prvotním impulsem byl stav kostela sv. Bartoloměje v Solopyskách, jemuž bylo nutno v roce 2014 odebrat jeho dominantu, barokní věž. Ta je nyní nahrazena provizorní stříškou.

    Činnost spolku je však obsáhlejší. Oživujeme kulturní život obce a zvelebujeme její okolí. 

    Z těchto důvodů spolek pořádá různé kulturní a společenské akce a získané prostředky bude investovat do oprav kostela a rozvoje obce. Také bude usilovat o získání dotací zejména z vládních a evropských programů ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kolín. O využití prostředků a stavu oprav zde budeme pravidelně informovat.

 

    

 

Mrňák Josef, předseda
Mikulková Markéta, místopředsedkyně, zapisovatelka
Horáková Marie, pokladní
Erbanová Alena
Horák Jiří
 Krejčová Jana
Křeček Tomáš
Křečková Lucie
Malina Miroslav
Mikulka Jan
Mrňáková Stanislava
Načeradská Eva
Načeradská Petra
Nešpor Radim
Nešporová Eva
Nešporová Petra
Pražák František
Pražáková Zuzana
Rychlíková Jana
Syrová Eva
Škarka Jiří
Šumská Žaneta
Zajíček Josef
Wanet Laurent
Wanet Lenka

Zdeňková Jana