Zahájení opravy varhan

Roční úsilí předsedy spolku p. Josefa Mrňáka bylo korunováno úspěchem: s kolínskou farností byla podespána smlouva o spolufinancování opravy kostelních varhan.Restaurátorské práce byly zahájeny na konci května. Těšíme se, že varhany zazní na letošním adventním koncertu.