Adventní koncert v Solopyskách

Druhou adventní neděli se konal vánoční koncert v kostele sv. Bartoloměje v Solopyskách.

Tradičně byli návštěvníci koncertu vítáni před kostelem malým pohoštěním. Kostel byl vánočně vyzdoben a nasvícen.  Vše se neslo v příjemné sváteční atmosféře.

Koncert uvedl předseda spolku pan J.Mrňák, který všechny přivítal a přítomným představil faráře z Kolínské diecéze p. Jozefa Halamu a přislíbil překvapení na závěr koncertu.

Program koncertu měl dvě části. V první polovině vystoupil sbor žáků ze ZŠ v Suchdole se svými pedagogy. Následovalo vystoupení pánů z LŠU v Kolíně, J. Dojčiak – housle a

 p. V. Mlčoch – klávesy.

Při koncertu zazněly také kostelní varhany, jejichž hlas krásně rozezněl prostor kostela.

A pak nadešel čas na slíbené překvapení. Odhrnul se závěs a ve dveřním výklenku mohli přihlížející uvidět pozlacený kříž a kopuli věže kostela sv. Bartoloměje. Pozlacený kříž, který bude na vrcholu věže ve výšce 34m a kopule (makovice), do které budou vloženy dokumenty z opravy věže.

Byl to významný moment, který dokázal, že snaha členů spolku Bartoloměj a přispěvovatelů nese ovoce. Společně jsme udělali další krůček k záchraně věže kostela a kostela samotného.

Předseda spolku za to přítomným poděkoval a naznačil, jak by měly postupovat další etapy opravy.