Činnost spolku Bartoloměj a průběh oprav kostela sv. Bartoloměje v Solopyskách

V roce 2012 byl vypracován projekt na opravu věže místního kostela a koncem října r. 2020 byla ukončena první etapa oprav.

V roce 2014 musela být sejmuta celá konstrukce kostelní věže, protože hrozilo její zřícení. Příčinou byla uhnilá podzednice, kterou zapříčinilo zatékání do věže kostela.  Poté byla věž provizorně zastřešena.

V roce 2015 byl z popudu několika obyvatel obce, založen v Solopyskách spolek Bartoloměj. Účelem spolku je obnovování kulturních a společenských tradic, aktivní účast při záchraně a opravách kulturních a historických objektů v obci Solopysky, zejména oprava kostela sv. Bartoloměje.

Ustavující schůze spolku se uskutečnila 20. dubna roku 2015, zúčastnilo se jí 12 zájemců o členství ve spolku. K dnešnímu dni má spolek 27 členů. Hlavním cílem spolku je záchrana kostela sv. Bartoloměje a obnova kulturního života v obci!

Následující roky až k dnešnímu dni se členové spolku snažili zajistit finanční prostředky na nutné opravy a to pořádáním kulturních akcí, sháněním dotací, sponzorů apd. To vše vyžadovalo velké úsilí a snahu všech zúčastněných.  

V roce 2016 se podařilo sehnat varhanáře, který se ujal opravy varhan. Varhany bylo nutné rozebrat a vyčistit. Některé píšťaly byly poškozené tak, že se musely vyrobit nové a některé, které byly do varhan v minulých letech přidány, se musely odstranit. Byl nainstalován elektrický ventilátor, který zajišťuje dostatek vzduchu do píšťal.

V roce 2016 přispěl spolek na opravu varhan částkou 115 000,- Kč.

V roce 2017 bylo zahájeno výběrové řízení na kompletní rekonstrukci věže kostela.
Vítězem výběrového řízení byla firma DESIGN BY. Hy. s.r.o. Praha. Bohužel se ukázalo, že firma na požadované práce nemá kapacity a od smlouvy chtěla odstoupit. Ale práce na rekonstrukci bylo nutné zahájit, protože Ministerstva kultury poskytlo dotaci a hrozilo, že pokud nezahájíme opravu, o dotaci přijdeme.  Po dlouhém vyjednávání firma postavila tesařskou konstrukci věže ve svém areálu s tím, že další práce v následujícím roce už provádět nebude.

V roce 2017 přispěl spolek na opravu věže kostela částkou 75 682,-Kč.

V roce 2018 muselo být vyhlášeno nové výběrové řízení, ze kterého vyšla vítězně firma pana Jelínka ze Zruče nad Sázavou. Tato firma dřevěný základ věže v Praze rozebrala, převezla do Solopysk a postavila na základy věže.      

V r. 2018 přispěl spolek na opravu věže kostela částkou 100 000,-Kč

V roce 2019 tato firma provedla ještě statické ukotvení věže a od smlouvy odstoupila. Bylo nutné vyhlásit další výběrové řízení na dokončení věže. To představovalo provést měděné oplechování věže, zhotovení hromosvodu, osazení vrcholového kříže a makovice a provést úpravu vnitřního schodiště. Na pozlacení makovice a vrcholového kříže bylo použito 24 karátové zlato.

V tomto období se už nejednalo o nedostatek financí, protože byly získány prostředky z ministerstva kultury z fondu pro záchranu kulturního dědictví, dále z havarijního fondu a další finance poskytl Středočeský kraj.

Ale bohužel na trhu chyběly stavební kapacity. Nakonec novou soutěž vyhrála firma pana Klingera z Křesetic.

V roce 2019  přispěl spolek na opravu věže kostela částkou 100 000,-Kč.

Na práce s dokončením věže pro r. 2020 vyčlenil spolek 80 000,-Kč.

Celková výška věže kostela sv. Bartoloměje je 34m, vlastní tesařská konstrukce věže je vysoká 15m a vrcholový kříž měří 1,8m.

Do schránky v makovici jsou vráceny dokumenty a drobné mince z roku 1867, 1928 a z poslední opravy věže z roku 1951 a roku 1953.

Byly přidány mince platné v roce 2020, seznam obyvatel Solopysk a písemnosti spolku Bartoloměj. Též byl přidán symbol dnešní doby – rouška, protože rok 2020 probíhá ve znamení celosvětové pandemie označené SARS Covid-19 a rouška-ústenka je základní ochranou pomůckou před nákazou.
 

V současné době chybí již málo k dokončení první etapy. Začátkem roku 2021 by mělo být demontováno lešení po římsu.  Je zpracován projekt na opravu lodi, takže v roce 2021 by se mělo pokračovat s odvodněním, opravou krovu na lodi, v plánu je i výměna střešní krytiny a nakonec provedení fasády.

Náklady na opravu věže doposud činily celkem 3 593 000 Kč.

Z toho spolek Bartoloměj poskytl:

V r. 2016 částku 115 000,-Kč – oprava varhan

V r. 2017 částka 75 682,-Kč – oprava věže

V r. 2018 částka 100 000,-Kč – oprava věže

V r. 2019 částka 100 000,-Kč – oprava věže

V r. 2020 částka 80 000,-Kč – oprava věže

Celkem bylo spolkem poskytnuto 470 682,- Kč

Budeme věřit, že dominanta obce bude brzy svítit do kraje jako v minulosti!


                                                                                                   Josef Mrňák

                                                                                    předseda spolku Bartoloměj                           


 V Solopyskách 01.01. 2021