FARNÍ DNY V SOLOPYSKÁCH

V sobotu 21.5.2016  pořádala Kolínská farnost pod vedením vikáře Martina Sklenáře Farní dny u kostela sv. Bartoloměje. V 10h se účastníci setkání sešli u kostela, kde byli seznámeni s programem dne. Následovaly katecheze, mše svatá a po dobrém obědě se konala beseda s R.D.Prokopem Brožem, děkanem KTF UK v Praze a kanovníkem na Vyšehradě. Pro děti byl nachystán odpolední program. Setkání bylo zakončeno společnou modlidbou.