Křeslo pro pamětníka

Spolek Bartoloměj zařadil do svého kulturního programu akci „Křeslo pro pamětníka“, s cílem přiblížit mladším obyvatelům obce časy minulé, která se konala 4. dubna 2018. Prvním hostem a opravdovým pamětníkem byl pan Jan Dlabal, nar. r. 1930, jehož rodina, až do doby znárodňování v padesátých letech 20. století v Solopyskách vlastnila dvůr s číslem popisným 1. Pan Dlabal vyprávěl historii své rodiny, která v Solopyskách od druhé poloviny 19. století žila a hospodařila. Přinesl s sebou ukázat dobové fotografie, dokumenty i rodinnou kroniku. Hezky vzpomínal na svého dědečka a hlavně tatínka, kteří byli velmi pokrokoví a mysleli na blaho obyvatel Solopysk i obyvatel blízkých obcí. Zasloužili se o vystavění a fungování Kampeličky, zřízení pravidelné autobusové linky v obci, aj. Ze vzpomínek na dobu, kdy celá rodina byla nuceně vystěhována a byl jí zabaven majetek, byla cítit bolestná křivda. Na závěr večera pak přítomným, kteří mají kořeny v Solopyskách, vyprávěl o jejich předcích, které znal. Po skončení akce se byl pan Dlabal podívat do dvora s č.p. 2, který dříve patřil k jejich dvoru .