NOC KOSTELŮ

Noc kostelů, která se konala 9.6.2016 od 19 do 23 hodin, probíhala také v Solopyskách v kostele sv. Bartoloměje. Pro tuto akci spolek Bartoloměj přichystal komentovanou prohlídku, kde atmosféru umocnily svit svíček, květinová výzdoba a chorální hudba. Průvodkyně návštěvníky seznámily s historií kostela, obce Solopysky a své vyprávění obohatily i o místní pověsti. Spolek Bartoloměj přichystal pro návštěvníky obnovení osvětlení Křížové cesty, čehož si návštěvníci okamžitě všimli a hodnotili to velmi pozitivně. Celkem přišlo 57 návštěvníků, kteří byli překvapeni zachovalostí vnitřních prostor kostela a svým nemalým dobrovolným vstupným přispěli na obnovu varhan. DĚKUJEME!