Noc kostelů v Solopyskách 2018

Již třetím rokem se naše obec zapojila do celosvětové akce Noc kostelů, která se konala 25.05.2018  Pro veřejnost jsme zpřístupnili kostel sv, Bartoloměje a připravili program, ve kterém s velkým úspěchem vystoupilo Komorní smyčcové kvarteto Archi ze ZUŠ Františka Kmocha z Kolína. V jejich podání zazněla Humoreska od Antonína Dvořáka, Orchestrální kvartet F Dur: I. Allegro, II. Andante, III.Presto  od Karla Stamice  a na závěr Andante con moto od Leoše Janáčka.

V další části programu zazněly kostelem varhany, na které zahrála studentka Církevního gymnázia v Kutné Hoře Marta Čáblíková. V přestávkách vystoupení si přítomní vyslechli příběhy a místní legendy, které byly zaznamenány v kronice obce. Na závěr této části programu zaznělo několik kytarových skladeb, se kterými vystoupila žákyně ZŠ Suchdol Tereza Novotná ze Solopysk.

Pro zájemce historie probíhaly od 19:30 hod komentované prohlídky kostela. A na úplný závěr pro ty, kteří vydrželi, zahrála na varhany studentka Gymnázia J. Ortena v Kutné Hora Adéla Machová.

Vstupné na akci bylo dobrovolné, ale přesto jsme v kasičce našli přes 5000,- Kč.

DĚKUJEME všem přispěvovatelům i účinkujícím a těšíme se na další setkání.