Novoroční procházka 2023

Jako každý rok jsme na Nový rok vyrazili na Novoroční procházku po okolí. Letošní trasa naší procházky byla jiná než obvykle. Trasa vedla od kostela v Solopyskách ke kapličce sv. Cyrila a Metoděje, kde jsme společným přípitkem oslavili nový rok. Od kapličky jsme dále pokračovali ke křížku. Naše kroky nás dále vedly přes Červený Hradek k památníku padlých za 1.světové války a zpáky do Solopysk jsme se vraceli přes Kunvadl. Po celou cestu jsme poslouchali vyprávění pamětníků.