Obnova kostelní věže

Dlouhodobá snaha Josefa Mrňáka a Jana Mikulky, kteří aktivně lobovali za kladné vyřízení dotačního titulu ministerstva kultury, nebyla marná. Ministerstvo kultury dalo na opravu věže kostela 700 000 Kč. Určitou částkou se bude podílet i spolek samotný a také vlastník kostela, diecéze Kolín. Nyní je vypsána soutěž na zhotovitele prací. V letošním roce se tedy začne s opravou věže kostela sv. Bartoloměje v Solopyskách. Bohužel částka, kterou jsme získali, není dostatečná na kompletní dokončení celé věže.