Oprava věže kostela zahájena!

Oprava věže kostela zahájena!

Jsme rádi, že můžeme všem našim příznivcům a přispěvovatelům sdělit, že započala první etapa rekonstrukce kostela v Solopyskách, která byla vysoutěžena za 1 981 934 Kč a má zahrnout opravu věže, vnitřního schodiště a fasádu kostela. Letos bude proinvestováno celkem 800 000 Kč, z toho spolek Bartoloměj přispěje částkou 100 000 Kč.

Na základní kříž (viz foto) budou osazeny devíti metrové stojky, na které budou upevněny segmenty tvaru velké báně. Nad tyto stojky bude osazen malý kříž pro malou báň. Výška dřevěné konstrukce bude včetně pozlaceného kříže 17m.Výška celé věže je 34m. 
Další etapa by měla být zahájena v příštím roce za předpokladu, že Římskokatolická církev uspěje s žádostí o finanční příspěvek na ministerstvu kultury. Žádost byla poslána 30.9.2017. Spolek Bartoloměj počítá se spoluúčastí na dalších pracích.

Děkujeme všem, kteří se na opravách kostela podílejí svými finančními příspěvky, věříme, že nás budete i nadále podporovat a že se budeme setkávat při akcích, které nám pomohou splnit náš cíl.

Za členy spolku Bartoloměj děkuje Josef Mrňák, předseda spolku