Další fáze opravy věže kostela

Jsme rádi, že všem našim příznivcům můžeme oznámit, že v těchto dnech je dřevěná konstrukce věže hotova. V průběhu prázdnin byla opravena narušená římsa, položen podklad pro základní kříž a postupně sesazeny jednotlivé dílce dřevěné konstrukce. Opravu i montáž prováděla firma Jan Jelínek, Zruč n. Sázavou. Nyní nás čeká finální fáze opravy a to oplechování věže a usazení pozlaceného kříže.  Tyto práce by měly proběhnout na podzim tohoto roku. 

Spolek Bartoloměj velmi děkuje všem svým příznivcům a přispěvovatelům!

 A my všichni jsme rádi, když vidíme, že má naše snažení konkrétní výsledky!