Opravy kostela v roce 2023

Oprava kostela pokračuje. Byla dokončena oprav říms a demontáž staré betonové krytiny. Do konce roku byla vyměněna krytina na lodi až po úžlabí k oratoři.