Postup prací na opravě věže kostela sv. Bartoloměje v Solopyskách

Jedním z hlavních záměrů při zakládání spolku Bartoloměj byla snaha aktivně se podílet na rekonstrukci kostelní věže a následně i celého kostela, který je dominantou naší obce. Kompletní rekonstrukce celého kostela bude velmi finančně nákladná, a proto budou jednotlivé zásahy prováděny postupně. Financování probíhá z výtěžků získaných na námi pořádaných akcí, ze získaných sponzorských darů a hlavně z dotací z Ministerstva kultury ČR z programu Záchrana kulturního dědictví. Spolek Bartoloměj v letošním roce přispěje, ze svého rozpočtu, na opravy věže částkou 100 000 Kč. Hlavním iniciátorem rekonstrukcí a také stavebním dohledem všech prací na kostele je předseda spolku pan Josef Mrňák.

Práce na opravě věže probíhají s přestávkami po celý rok 2018. Na věži byla opravena narušená římsa, položen podklad pro základní kříž a následně byly sesazeny jednotlivé dílce dřevěné konstrukce. Fotografie z kontrolních dnů jsou zveřejněny. Nyní probíhá bednění báně, které bude překryto kontaktní fólií a demontováno lešení. Tyto práce by měly být dokončené do 30.09.2018. Takto „zabalená“ báň bude muset přečkat zimu. Další práce budou pokračovat na jaře 2019. V plánu je finální krytí měděnými plechy, pozlacení makovice a vrcholového kříže. 

Současně se zpracovává projekt na opravu střechy kostela, fasády a odvodnění lodi kostela. Jednotlivé projekty a přípravné práce musí být hotové včas, tak aby bylo možno zažádat o další dotace, a rekonstrukce kostela mohla dále probíhat.  V opačné případě nám hrozí vyřazení z programu na záchranu kulturního dědictví.

Jsme rádi, že vám není lhostejný stav celého kostela v Solopyskách a že nám pomáháte v jeho záchraně, vaší účastí na našich akcí a svými sponzorskými dary! DĚKUJEME !

I nadále bychom se s Vámi rádi setkávali na našich akcích. Do konce roku chceme ještě uspořádat:

10.11.2018 -  koncert skupiny TRAMPOTY

1.12. 2018  - výstava betlémů. Budeme velmi rádi, když nám s vytvořením výstavy pomůžete a své betlémy na výstavu nám zapůjčíte.

15.15. 2018 - Adventní koncert