SCHŮZE SPOLKU 3.7.2016

Dne 3. 7. 2016 jsme se sešli na společné schůzi.  Předseda informoval o situaci s příspěvkem na opravu kostelní věže a o práci na opravě varhan. Předběžně se dohadovala podoba dětského hřiště v Solopyskách a také proběhla diskuze o přípravách na srpnovou veteránskou jízdu. Spolek se sejde těsně před konáním Jízdy veteránů a projedná podrobnosti organizace této akce. Více informací je uvedeno v zápisu, v záložce Dokumenty.