Schůze spolku 12/21

V pátek 17. 12. 2021 se v hasičárně konala schůze spolku Bartoloměj. Předseda spolku seznámil přítomné s informacemi o průběhu a plánech rekonstrukce kostela a také o plánovaných akcích spolku v roce 2022. Blžší informace v zápisu ze schůze.