Schůze spolku

V pátek 17. 12. 2021 se v hasičárně bude konat schůze spolku Bartoloměj. Schůze bude zahájena v 18 hodin. Na pořadu budou informace o probíhající rekonstrukci kostela a také výhled činností spolku v roce 2022. Všichni členové srdečně zváni.

  •