Suchdolské posvícení

Jako každý rok, tak i letos, jsme se aktivně účastnili Suchdolského posvícení. Součástí slavností byla výstava v místní sokolovně, na které jsme se zúčastnili naší velmi úspěšnou výstavou, kterou jsme si při příležitosti letošního ročníku Jízdy veteránů, připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Celou naši výstavu jsme převezli a znovu nainstalovali v suchdolské sokolovně, ve které měly svůj výstavní prostor i další spolky (sportovci, hasiči), PIAS Suchdol a.s., ZŠ Suchdol, jejíž učitelský sbor měl s instalací mnoho práce. Záštitu na výstavou převzalo vedením městyse Suchdol a starostka obce výstavu otevřela.

Před sokolovnou byl pro návštěvníky připravený bohatý hudebně-zábavný program, který jsme doplnili svými domácími palačinkami se šlehačkou. Výtěžek z prodeje palačinek bude věnován na opravu kostela. Děkujeme.