Účast na prezentaci městyse Suchdol v soutěži Vesnice roku

Rada obecního úřadu městyse Suchdol se dohodla a schválila záměr, přihlásit se do celorepublikové soutěže o získání titulu Vesnice roku.

Obec jako celek představila starostka obce, Mgr. J. Rychlíková a pak následovaly prezentace ZŠ a jednotlivých spádových obcí, ve kterých pracují spolky a sdružení. Obec Solopysky byla reprezentovaná spolkem Bartoloměj z.s.. Přeseda spolku představil  výčet aktivit, kterými se snažíme pozdvihnout společenský život nejen v obci. Video prezentaci připravil p. Tomáš Kreček.