Uctění památky padlých českých vojáků v 1.sv.válce

Dne 2. července 2017 uplynulo přesně 100 let od památné bitvy u Zborova. V této bitvě proti sobě poprvé stáli vojáci československého národa. Na jedné straně stáli českoslovenští legionáři poprvé zformováni do své vlastní jednotky (Československá střelecká brigáda) a na straně druhé stáli Češi v řadách rakousko-uherské armády. Z hlediska vývoje 1. světové války šlo pouze o nevýznamnou epizodu. Tato bitva měla však zásadní význam pro vznik dalších československých jednotek zahraničního odboje. Aktivita těchto jednotek se stala jedním ze základních kamenů pro vznik našeho státu.Československá obec legionářská vyzvala občany k uctění památky všech padlých českých vojáků na obou válčících stranách rozsvícením svíček u vhodných pomníků. Spolek Bartoloměj se připojil k této celonárodní akci a v daný den také zažehnul svíce u památníku padlých v 1. světové válce v Solopyskách. O památník se spolek stará celoročně.