VÁNOČNÍ KONCERT V SOLOPYSKÁCH

Druhou adventní neděli se konal letošní vánoční koncert v Solopyskách. V první části koncertu zazpívala Lucie Mrňáková a Eva Vyhnánková. Na varhany je doprovázel pan Milan Slabý z Pardubic. V druhé části vystoupily se svým vánočním programem děti ze ZŠ Suchdol. Členky spolku Bartoloměj připravily malou prodejní výstavku vlastních výrobků, a tak si mohli návštěvníci koncertu zakoupit adventní věnce a svícny, různé drobné háčkované a šité ozdoby, jmelí, krásná vánoční přání a kalendáře apd.  Sváteční atmosféru plnou očekávání provonělo svařené víno a jiné horké nápoje, ke kterým bylo nachystáno sladké a slané mlsání.Všichni přítomní si celou akci pochvalovali. A tak mohli být organizátoři koncertu a členové spolku spokojeni, že mohli všem zúčastněným předvést výsledek svého úsilí a poděkovat všem dárcům a přispěvovatelům za jejich finanční podporu. Bez ní by naše varhany na koncertu nezazněly!

Děkujeme!