VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE 2024

Dne 23.03.2024 se konala Výroční schůze spolku Bartoloměj. Hlavními body schůze bylo schválení rozpočtu a plánu akcí pro tento rok. Dále nás předseda spolku p. Josef Mrňák seznámil s postupem a plánem oprav kostela v tomto roce. Následně pak ing. Jan Mikulka, Ph.D nás informoval o postupu státu v plánech na realizaci vysokorychlostní tratě, která má vést v blízkosti Solopysk a také s možností otevření kamenolomu na Malešovském vrchu.

Naplánované akce pro rok 2024:

  • Ukliďme Česko - individuální akce - v týdnu 25.03. - 31.03.2024 budou k vyzvednutí odpadkové pytle u p. Mrňáka
  • Noc kostelů 2024 - 07.06.2024 - program upřesníme zde na stránkách
  • Veteránská jízda - 24.08.2024
  • Adventní koncert - ?

Zápis ze této schůze naleznete na našich stránkách v záložce dokumenty.