Výroční schůze spolku 2019

Dne 9.3.2019 od 18 h. se konala Výroční členská schůze Spolku.