Záchovná oprava varhan dokončena

Roční úsilí předsedy spolku, pana Josefa Mrňáka, bylo korunováno úspěchem. S kolínskou farností byla podepsána smlouva o spolufinancování opravy kostelních varhan. Oprava varhan byla zadána panu Filipovi Turchichovi z Horoměřic.Restaurátorské práce byly zahájeny na konci května letošního roku. Od poloviny října se čistilo varhaniště a opravené píšťaly varhan se pomalu vracely na své místo.Všichni jsme byli potěšeni, že zazněly poprvé po dlouhých letech odmlky, za velkého zájmu veřejnosti, při vánočním koncertě, který se konal druhou adventní neděli. Na rekonstrukci varhan se Spolek podílel částkou 115 000 Kč. 

Na rekonstrukci varhan se Spolek podílel částkou 115 000 Kč.