ZHODNOCENÍ IV. BARTOLOMĚJSKÉ JÍZDY

Páteční večer 26. srpna jsme věnovali vyhodnocení 4. Bartolomějské jízdy. S potěšením jsme se shodli na tom, že akce proběhla bez velkých komplikací a to i díky krásnému počasí. Každý z organizátorů měl nové poznatky a nápady pro příští ročník. Díky veteránskému srazu se částka na opravu kostela zvýšila o 15 087 Kč a to hlavně díky příspěvkům návštěvníků, ale nemalou část vydělaných peněz tvořil výtěžek z prodeje DVD, kalendářů a občerstvení. Suma se ještě zvýší o výtěžek z prodeje obrazů místní malířky Jitky Adámkové. 

PŘÍJMY  
Registrace účastníků    4 100,-
Dobrovolné vstupné 12 250,-
Prodej (pouťové sladkosti), kalendáře, videa 7 765,-
Celkem 24 115,-

 

VÝDAJE  
Faktura 01/16 - Kalendáře 3 200,-
Tisk propagačních materiálů  2 572,-
Papírenské zboží  104,-
Papírenské zboží  602,-
Občerstvení registrovaných účastníků 35 x 50,-  1 750,-
Celkem  8 228,-
   
ZISK 15 087,-